Heidi og Lars har høner, haner, vaktler, bier, katter og kaniner som passes i ferietiden