Unge politikere etterlyser unge stemmer

Det jobbes for å få opp valgdeltakelsen i Enebakk etter svakt frammøte i 2015-valget. Vi snakket med fem ungdomspolitikere om hvordan de skal få flere jevnaldrende til å bruke stemmeretten.