Ble meldt inn 171 forbedrings- og avviksmeldinger ved Ignagard i fjor - bekrefter ulovlig søndagarbeid

Ulovlig søndagarbeid på Ignagard benyttes i tilfeller hvor man må opprettholde faglig forsvarlig drift, forklarer kommunalsjef for helse og omsorg, Marit L. Brenna.