I 1960 kostet hyttetomta 1.200 kroner og plankehytta var på ni kvadratmeter. I dag er den Turid Lisbeths hytteparadis.

Fra hytteverandaen sender hun lange tanker mot Øyeren, tilbake til barndommens forgylte sommerdager, til familien på fem og to marsvin i ei hytte på ni kvadratmeter.