Vi er blitt flere enebakkinger siste kvartal

Av

Utviklingen i andre kvartal i Enebakk har vært klart bedre enn snittet i Norge.