Blir avganger hvert femte minutt i rushtiden

Når Vy Buss overtar kjøringen av bussene i Enebakk, blir det en styrking av linje 350.