Nedgang i ledigheten på landsbasis - økning i Enebakk

Av

I løpet av september ble det 400 færre registrerte helt arbeidsledige, ifølge sesongjusterte tall fra NAV. Enebakk har en liten økning i ledigheten.