Østmarkas venner, og leder Steinar Saghaug, vil særskilt kjempe for tilgang til marka gjennom i Enebakk.

Det ble besluttet på årsmøtet som foreningen hadde nylig.

- Østmarkas Venner vil holde trykket oppe for å sikre allmennhetens rettmessige atkomst til Østmarka blant annet gjennom Ekebergdalen i Enebakk og der hvor grunneiere hindrer dette, kan man lese i møtereferatet.

Johan Ellingsen fra Flateby fortsetter som nestleder i foreningen.