Viktig ordning forsvinner for beboerne her

Det blir langt vanskeligere for beboerne i omsorgsboligene i Sløssåsveien å dra på tur når kommunen ikke lenger vil være med å spleise på leasing av bil.