2018: Demning reparert. 2020: Må rette feil for sekssifret beløp

Ytterligere 400.000 kroner er satt av til arbeidene med demningen under Vestby bru.