Revisjonsrapport avslørte mangelfulle rutiner

Kommunen fikk i 2017 kritikk for ikke å fange opp enkeltsaker tidlig nok, og at elev og pårørende ikke alltid ble trodd.