– Alle elever skal oppleve et trygt og godt skolemiljø

Det sier kommunalsjef for kultur, oppvekst og skole, Olav Gjesdahl Weng.