Starter mestringsgrupper for ungdom

Etter høstferien starter Helse barn og unge med mestringsgrupper for ungdom. Det er et lavterskeltilbud for ungdom som strever med lettere angst eller depresjonsplager.