Stadig flere får psykisk helsehjelp i kommunen

Leder for psykisk helse og rustjeneste i kommunen forteller at stadig flere får psykisk helsehjelp i Enebakk, men at de ikke har registret endringer i antall selvmord, eller personer som står i fare for å ta sitt eget et liv.