Sluttregnskap med mangler - ble sendt tilbake

Utvalg for teknikk og utvikling mener det er flere mangler i rådmannens fremlagte sluttregnskap for trafikksikringen ved Hauglia.