Vil øke bemanningen på sykehjemmet

Rådmannen foreslår ekstra årsverk til Enebakk sykehjem fra neste år.