Vil investere for 126 millioner neste år

Gjenoppbyggingen av Familiens hus er den klart største investeringen.