Reduserer midler til spesialundervisning

Rådmannen foreslår å redusere potten til spesialundervisning med nesten 700.000 kroner.