Ønsker spillemidler til disse anleggene

Kommunestyret har vedtatt listen over prioriterte idrettsanlegg i perioden 2020-2023.