Eiendomsskatt kan gi mange millioner i ekstra inntekter

I en av våre sammenlignbare nabokommuner tas det inn drøyt 20 millioner kroner i eiendomsskatt hvert år.