– Styrking av Kirkebygda som kommunesenter er en forutsetning for at Enebakk i fremtiden skal kunne bestå som egen kommune

Det sa Senterpartiets Nils-Petter Wiik da kommunestyret behandlet budsjettet og handlingsprogrammet frem til 2023.