Er ikke med i kommunereformen. Likevel jobbes det på spreng med en reform-frist som snart går ut

0229 er historie. Nå er det 3028 som gjelder.