Bare menn har søkt lederstilling her

Driftsenheten i Enebakk kommune lyste før jul ut stillingen som arbeidsleder/formann for vei og vedlikehold.