Seks avvik og fem merknader etter tilsyn på Ignagard

Kommunen har fått påpud om å utbedre flere forhold etter et tilsyn tidlig i november.