Vil ha flere hele stillinger og redusert vikarbruk

Fra 2017 til 2018 var det over en dobling av kostnadene til vikarer innen helse- og omsorgstjenester i Enebakk. Det ønsker Arbeiderpartiet å gjøre noe med.