Hjemmehjelpen uteble flere ganger: – Kommunen overlater for mye til pårørende

Pårørende opplever at vedtak om hjemmetjenester ikke blir gjennomført. – Når hjemmetjenesten ikke kommer, sliter det ut pårørende, sier Torunn Solberg i Ytre.