For stort arbeidspress fører til sykefravær

Det svarer flere ansatte i Enebakk kommune om årsaken til at de er sykemeldte.