174 millioner til helse og omsorg i fjor

Av

Av alle utgifter en kommune har, så går mer enn hver tredje krone til helse og omsorg. Målt per innbygger er utgiftene i Enebakk likevel mye lavere enn snittet.