Har nesten 2.500 nye boliger under planlegging

Lemping av rekkefølgebestemmelser og etterslep i boligutbyggingen som kan tas igjen har vist seg å være attraktivt. Aldri før har det vært så store arealer under planlegging for utbygging i Enebakk eller så mange utbyggere på banen.

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i kommunen

Artikkeltags