Viktige lokaler gikk tapt i brannen. Bygger nye her

Under det langstrakte taket til en tidligere overbygget del av skolegården utenfor gamleskolen i Kirkebygda er snekkere i gang med å bygge nye rom til kulturskolen.