Barnevernet i Enebakk mindre «mannsterkt» enn normalt

Av

Barneverntjenesten i Enebakk har litt færre ansatte per tusen barn enn gjennomsnittet.