Har fått 150.000 kroner til damprosjekt

Enebakk kommune har fått et tilskudd på 150.000 kroner som skal gå til arbeidet med Haugdammen friluftsområde.