Bar ved for flomofre

Av

EKEBERGDALEN: Hele fredag stod 15-åringene Ove Nordengen og Jo Oskar Haukenes i vedhaugen til lærer Marit Myhre. Elevene på Mjær hadde «gi-en-dag»-aksjon.