Mu­sikk­spill om mob­bing

Av

Fla­te­by barne- og ung­doms­kor fram­før­te mu­sikk­spil­let «Løs­ører el­ler and­re løs­nin­ger» for to full­sat­te sa­ler på Haug­lia sko­le.