Få ladestasjoner fordelt på antall elbiler i Enebakk: - Private står klare til å bygge ut

Av

Enebakk kommune har bare syv allment tilgjengelige ladestasjoner for elbiler. Fordelt på antall elbiler, så er dette svært lite.