Her tar gaupa seg en pust i bakken, midt på tunet: – Fascinerende og morsomt syn

– Et sjeldent syn, konstaterer rovviltkontakt.