Milliardinvestering innvies i september: Follo får det mest moderne dyresykehuset i Norge

I september åpner Norges største og mest moderne dyresykehus på Ås, som en del av Veterinærhøyskolen og Veterinærinstituttet.