Follo Tingrett idømte mannen en strengere varetekt enn de fem som ble tatt på Flateby onsdag i forrige uke.

Her fikk den hovedmistenkte frisøren fire uker varetektsfengsel med brev- og besøkskontroll, ikke forbud som vi skrev i vår nettutgave fredag. Feilen oppstod ved at Follo Tingrett ved en inkurie oppga feil vilkår til Enebakk Avis. Dette innebærer at alle fem arresterte fra hasjfunnet på Flateby, fikk de samme vilkårene for soning av varetekt.