Nå har Ruter økt billettprisene

PRISØKNING: Ruters kunder må fra og med søndag betale mer for billettene.

PRISØKNING: Ruters kunder må fra og med søndag betale mer for billettene. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Søndag 28. januar justerte Ruter opp prisene på sine billetter, slik de gjør hvert år (se de nye prisene nederst i saken).

Prisene på 30-dagersbilletten og årsbilletten øker med 2,6 prosent i alle soner samtidig som også enkeltbillettene nå øker.

Skal du kjøpe enkeltbillett på forhånd øker prisene med én krone, mens prisen øker med fem kroner hvis du kjøper enkeltbillett ombord.

På Ruters hjemmeside forklarer selskapet hvorfor de nå må øke prisene:

Billettinntektene utgjør rundt halvparten av Ruters totale inntekter, resten er tilskudd fra Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. For å sikre et godt kollektivtilbud øker Ruter årlig billettprisene i tråd med rammene satt for prisvekst på kommunal tjenesteyting i statsbudsjettet. I 2018 omfatter prisøkningen i tillegg et ekstraordinært bidrag til Oslopakke 3 på 79 millioner kroner.

Her står passasjerene som «sild i tønne» på motorveien: – Det kan få fatale konsekvenser 

Prisøkningen for 2018 utgjøres derfor av to faktorer. Den første er rammen for prisvekst på kommunal tjenesteyting som er fastsatt i statsbudsjettet. Denne rammen er 2,6 % for 2018. Den andre er revidert Oslopakke 3-avtale, der avtalen i utgangspunktet fastsatte et bidrag fra kollektivreisende på 158 millioner kroner for 2018. Oslo kommune og Akershus Fylkeskommune som eier Ruter, er imidlertid blitt enige om at halvparten av dette beløpet skal finansieres innenfor Ruters eget budsjett. Dermed blir ikke prisøkningen 2018 like stor for kollektivreisende som opprinnelig tenkt. Totalt øker prisene med 5,2 % i snitt.

Stappfullt på Kongsvingerbanen: – Det blir bare verre og verre! 

Her er de nye prisene fra 28. januar:

Soner 1 sone 2 soner 3 soner 4 soner Alle soner
Voksen 35 kr 57 kr 79 kr 101 kr 123 kr
Barn og honnør 18 kr 29 kr 40 kr 51 kr 62 kr

Dyrere å kjøpe billett om bord

Det koster 20 kroner mer å kjøpe voksenbillett kontant om bord i alle soner. Kjøper du barne- eller honnørbillett koster det også 10 kroner ekstra i alle soner fra 28. januar.

Nye priser for 24-timersbilletten

Soner 1 sone 2 soner Alle soner
Voksen 105 kr 171 kr 237 kr
Barn og honnør 53 kr 86 kr 119 kr

Nye priser for 7-dagersbilletten

oner 1 sone 2 soner Alle soner
Voksen 249 kr 457 kr 665 kr
Barn og honnør 125 kr 229 kr 333 kr
Ungdom 125 kr 229 kr 333 kr

Nye priser for 30-dagersbilletten

Soner 1 sone 2 soner Alle soner
Voksen 736 kr 1305 kr 1874 kr
Barn og ungdom 368 kr 468 kr 568 kr
Honnør 368 kr 653 kr 937 kr
Student 442 kr 783 kr 1124 kr

Nye priser for 365-dagersbilletten

Soner 1 sone 2 soner Alle soner
Voksen 7360 kr 13050 kr 18740 kr
Honnør 3680 kr 6525 kr 9370 kr

Nye priser for Rufusbilletten

Soner 1 sone 2 soner Alle soner
Gruppe 158 kr 308 kr 458 kr

Nye priser for tilleggsbilletten

Soner 1 sone 2 soner 3 soner 4 soner
Voksen 22 kr 44 kr 66 kr 88 kr
Barn og honnør 11 kr 22 kr 33 kr 44 kr

Billetter kjøpt før økningen

Kjøpte du en billett før 28. januar må du huske å aktivere denne senest 28. april 2018. Etter 28. april 2018 blir billetter som ikke er aktivert ugyldige, og du kan ikke reise med dem. Rekker du ikke å bruke billetten kan vi refundere den i inntil tre år.

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i kommunen

Artikkeltags