Ønsker Flateby og Kirkebygda i samme kollektivsone

I dag er det uforholdsmessig dyrt å reise kollektivt på denne strekningen, sammenlignet med å reise mot Ytre.