Ba om dobling av varetektsfengslingen - anket på stedet