Det brenner kraftig i bolig i Enebakk

Det er i en enebolig med omliggende driftsbygninger at det brenner.