Boligbyggeoptimister

Hva skjer med boligbyggingsprosjektene i Enebakk? Hva er status på reguleringsplanene? Får kommunen solgt områdene sine? Hvor tregt eller fort går det?