Dette er status for kommunens utbyggingsområder

Et notat fra rådmannen forteller om status for kommunens utbyggingsområder.