Slik skal tilbygget til legesenteret bli

Det er søkt om rammetillatelse for 74 kvadratmeter tilbygg til legesenteret.