Fikk redusert pris, men nye eiere vil betale mer for gårdsbruket

Kjøperne av gården Rånes i Dalefjerdingen har sendt inn en klage på at kjøpesummen ble redusert med 700.000 kroner.