Jehovas vitner kommer ikke til å selge eiendommen Gaupeveien 24 i Ytre Enebakk.

Siden 1983 var det adressen for virksomhetens norske hovedkontor, inntil organisasjonsendringer i Jehovas vitner internasjonalt førte til omstruktureringer også i de skandinaviske landene. Som følge av det ble hovedadministrasjonen for Skandinavia i 2012 flyttet til Holbæk i Danmark, og prosessen med å selge den cirka 50 mål store eiendommen i Ytre ble startet.

Nå gjør Jehovas vitner helomvending. Selv om deler av virksomheten og mange medarbeidere forsvant har huset vært i kontinuerlig bruk i mellomtiden.

– Egentlig var det bare administrasjonen som flyttet ut. I dag er det oversettelser som gjøres der, det samme som tidligere, sier Tom Frisvold, informasjonsansvarlig i Jehovas vitner.

– Hva annet skal bygget brukes til?

– I tillegg til oversettelser skal det brukes til undervisningssenter for Norge og andre land. Vi kommer til å drive bibelskoleundervisning i perioder, vanligvis to måneder av gangen med noen uker i mellom, men det er foreløpig usikkert hvordan dette blir i praksis, opplyser Frisvold.

– Det har vært en prosess hele veien etter den opprinnelige planen om å selge. Vi vurderer dette som det beste alternativet alt sett under ett, sier han.

– Du bodde selv på eiendommen i elleve år. Hva tenker du om at huset i Ytre likevel beholdes?

– Dette er en god løsning for Jehovas vitner og vil ivareta behovet for egnede lokaler til våre oversettere. Samtidig er vi glade for at lokalene nå også kan brukes i skolesammenheng, noe som vil bidra til at vår kjernevirksomhet, det å gi bibelsk undervisning til offentligheten, får enda sterkere kraft, sier Frisvold.

Jehovas vitner har cirka åtte millioner aktive medlemmer. I Norge er tallet cirka 11.500 medlemmer og 160 menigheter.

– Planlegger dere nye lokaler og saler?

– Det planlegges å bygge to nye Rikets saler i Norge i nærmeste framtid, i Mandal og Larvik. Ellers er det planer om å renovere rundt 30 av de møtelokalene vi allerede har, opplyser Frisvold.