20 førsteklassinger begynte i Kirkebygda

16. august 2018, kl. 13:55