Sand gård, med sitt Inn på tunet-konsept, var tirsdag vertskap for 19 ledere fra byens «Omsorg i Helsingborg»-virksomhet.
Følget kom fra en orientering hos Matmerk mandag, og skulle videre til Fetsund før hjemreise tirsdag kveld.
Inn på tunet-konseptet, som stiftelsen Matmerk har ansvar for å følge opp, handler om å gi omsorgstilbud og tilrettelagte velferdstjenester på gårdsbruk med positive opplevelser, mestring, utvikling og trivsel som mål.
Sand gård har vært Inn på tunet-gård i 13 år. Øistein Skullerud ga gjestene en grundig orientering om tilbudene relatert til rus, psykiatri og alternative skoletilbud, det å benytte gården som ramme, ønsket om å tilby et større mangfold som supplement til offentlige tilbud og samarbeidet med skolene.
– Bra for brukeren, bra for kommunen og bra for bonden, sa han.

Vil lede til noe

Hensikten var å se på nye alternativer til deres brukergrupper, sa virksomhetssjef Viweca Thoresson.
– Vi har bl.a. ansvar for pårørende til barn, unge og eldre, og vi leter etter andre måter å tilby aktiviteter og sysler på. Vi forsøker å utnytte det med natur og dyr, og har begynt litt med dyr. Dette er en mellomting, en bonde som åpner gården. Et veldig spennende alternativ, sier hun.
– Hva er inntrykket så langt?
– Veldig positivt, det blir mer og mer interessant. Et veldig gjennomarbeidet konsept – det kommer til å lede til noe hjemme, sa Thoresson.