Flere ønsker å få asken sin spredd – i Follo er det stort sett ett sted som gjelder

I 2018 ble det gitt ut 177 tillatelser for askespredning i Oslo og Akershus. – Vi registrer at flere og flere ønsker dette, sier Tom-Egil Svenning hos Jølstad begravelsesbyrå i Ski.